top of page
אישה רוקדת-36.jpg

השיטה על פיה מתבסס הקורס ובעזרתה ילדתי בקלות ובהנאה את שלוש ילדיי. הרצאה קצרה ומעוררת השראה לכל יולדת

תודה שפנית אלי

bottom of page